Budget 2018

Billede af hænder oven på hinanden

Byrådet har vedtaget Budget 2018, som hviler på budgetaftalen om Budget 2017-18 samt tillæg til budgetaftale for 2018.

Budgetforslag inkl. ændringsforslag godkendt

Til 2. behandlingen af Budget 2018 fremsatte borgmesteren følgende ændringsforslag om:

  • at beskrivelsen i budgetforslag MPT 119 "Genopretning af kommunens bygninger" konsekvensrettes ift. budgetaftaleteksten
  • at budgettet til ekstern aktør reduceres med 0,6 mio. kr. i 2018 og frem
  • at besparelsen på aktivitetstilskud og lokalegebyr fjernes.

Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget. De kan ses på Politiker Web.

Efterfølgende godkendte Byrådet det samlede budgetforslag enstemmigt.

Materiale til 2. behandling af Budget 2018

I referatet fra 2. behandlingen af Budget 2018 kan du læse mere om indholdet i Totalbudgettet, driftsudgifter og -indtægter, anlægsudgifter samt takster for 2018. Nederst på siden kan du finde de reviderede bilag til det godkendte Budget 2018.

Takster 2018

Byrådet godkendte ligeledes taksterne for 2018. I takstkataloget 2018 (bilag 5 nedenfor) kan du finde de forskellige takster vedrørende blandt andet daginstitutioner, FFO'er, biblioteker, svømmehaller, renovation og meget mere.

Bevillingsoversigter 2018

Nedenfor finder du bevillingsoversigterne for de enkelte fagområder. Oversigterne indgik i fagudvalgenes 1. behandling af Budget 2018 i september måned. I december 2017 vil budgetbemærkningerne samt de endelige bevillingsoversigter for Budget 2018 fremgå af denne side.

Høring om Budget 2018

Budget 2018 var i høring i perioden 11.-24. september 2017. Der indkom 9 høringssvar.

Høringsmaterialet kan du finde her.  

2017    

Politisk orientering/beslutning                                                         

 4. kvartal

 Godkendelse:

  • 2. behandling af Budget 2018-2021 (oktober)
  • Budgetopfølgning III 2017 - 30. september (november)
  • Status på udmøntning af Budget 2017 og omstillingsplaner (november)
  • Udmøntningsplan for Budget 2018-2021 (december)

 

Sidst opdateret 06. november 2017

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.