Topbillede med græs gif

Vælg periode og nyhedstype

Dec 2017

Nyhedstype

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alle måneder

Giv input til vores kommende hjemmeside

14. december 2017
I det nye år skal vi i gang med at udvikle en ny hjemmeside for Furesø Kommune, og vi vil gerne have input fra dig allerede nu.

Find historien om dit eget hus – og giv en helt unik julegave

14. december 2017
Leder du efter billeder fra Hareskov Pavillonen? Fra indvielsen af Furesø Badeanstalt i starten af 1900-tallet? Eller måske dit eget hus' historie?

Furesøskolens børn kan deres trafik

13. december 2017
Gruppen af de yngste elever på Furesøskolen har vundet den landsdækkende konkurrence ’Børn på vej’.

Helge er nået til Farum Hovedgade

11. december 2017
Furesø Kommune bringer hver dag frem til jul et nyt afsnit af Helge Brudefærd - i samarbejde med Furesø Museer. Elgen Helge er nået til Majtræet på Farum Hovedgade - hvortil der knytter sig en voldsom kærlighedshistorie.

Takster 2018: Dagtilbud og FFO

11. december 2017
Taksterne på dag- og fritidstilbudsområdet ændres hvert år når kommunens budget vedtages. De nye takster for 2018 er vedtaget og kan ses her på furesoe.dk

Ansøgning til idrætstalentlinjen skudt i gang

11. december 2017
Furesø Kommune, de lokale idrætsforeninger og FC Nordsjælland har etablereret en idrætsta-lentlinje på Stavnsholtskolen. For at komme i betragtning til den kommende 7. klasse på linjen, som starter i august 2018, skal man sammen med sin idrætsklub søge om optagelse. An-søgningsfristen er den 1. marts 2018.

Stort fald i antal indbrud i Furesø - men stadig brug for opmærksomhed

09. december 2017
Siden 2014 har borgerfølgegruppen, Nordsjællands Politi og Furesø Kommune samarbejdet om at forebygge indbrud. De seneste tal for 2017 viser, at Furesø Kommune har oplevet et markant fald i forhold til 2016, og med udgangen af oktober har 163 færre borgere oplevet indbrud i deres hjem set i forhold til sidste år. Mød politiet på bymidterne i Farum og Værløse i december til en snak om indbrudsforebyggelse.

Kom & hør om visionerne for posthusgrunden i Værløse

08. december 2017
Køberne af 'posthusgrunden' er nu klar til at præsentere de første illustrationer af deres visioner for området. Inden der tegnes videre på projektet, har borgere, erhvervsliv og andre interesserede mulighed for at ytre sig. Hør mere på orienteringsmødet den 14. december.

”Dialogen giver os mulighed for at blive bedre”

07. december 2017
Dialogen er i fokus på Furesø Rehabiliteringscenter. Her kan borgere og pårørende deltage i dialogmøder med centerleder Tina og områdeleder Anette, så de sammen kan finde ud af, hvad der virker, og hvad der knirker – og ikke mindst, hvad de kan gøre ved det.

Borgere og pårørende gav gode input til Visitationen

05. december 2017
Der var både ris, ros og gode idéer fra de godt 60 fremmødte, da Visitationen i Furesø Kommune inviterede furesøborgere til åben dialog.

Nattiladelse: Restaurant Jonstrup

05. december 2017
Furesø Kommune har givet en nattilladelse med samtykke fra Nordsjællands Politi og i overensstemmelse med lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Får du hjælp til dine indkøb?

05. december 2017
Furesø Kommune indgår i 2018 et samarbejde med Egebjerg Købmandsgård. Hvis du allerede er visiteret til kommunens indkøbsordning, har du altså fra januar 2018 mulighed for at vælge mellem Intervare eller Egebjerg Købmandsgård til indkøb af dagligvarer.

Husk at betale ejendomsskat senest 2. januar

04. december 2017
Har du fast ejendom i Furesø Kommune, skal du i 2018 betale ejendomsskat den 2. januar og 2. juli.

Indkaldelse af idéer og forslag

04. december 2017
Furesø Kommune indkalder nu idéer og forslag til ændring af kommuneplanens rammer for en ejendom på Stavnsholtvej 51. Kommunen overvejer at muliggøre etablering af et bofællesskab med ca. 25 boliger og ønsker at sikre tilstrækkelig parkering til det kommende bofælleskab og de nærliggende børneinstitutioner.

Ekstra møder i Furesø Byråd - december 2017

04. december 2017
Der er ekstraordinære byrådsmøder den 5. december kl. 18 og den 12. december kl. 18. Den 13. december kl. 18 er der konstitueringsmøde for det nye byråd. Møderne er åbne for alle og holdes i Multisalen, Furesø Rådhus, Stiager 2 i Værløse.

Nu kan du komme både ud og hjem ad Farum Hovedgade.

01. december 2017
Farum Hovedgade er igen farbar i begge retninger. Nu kan du bruge hovedgaden både mod Akacietorvet og mod stationen. Det gælder uanset, om du kommer på cykel, gå-ben, i bus eller bil.

Julekalender: Følg med i elgen Helges brudefærd

01. december 2017
De sidste par år har Furesø Kommune haft en helt særlig julevagt til at passe på kommunen, mens administrationen holdt juleferie. Sidste år fik han selskab af et kvindeligt modstykke ved navn Helga. De to forelskede sig voldsomt, og da vi forlod dem sidst, havde Helga planlagt at fri til Helge. Men hvor er Helga nu? Og hvorfor ser Helge så trist ud? Svaret får du i Furesø Kommunes julekalender anno 2017. Følg med på Furesø Kommunes Instagram-profil.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190